ประกาศสำหรับนักเรียนที่ติด 0, ร, มส และเรียนซ้ำ

นักเรียนที่ติด 0 ในทุกวิชาให้ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

นักเรียนที่เรียนซ้ำให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 มีนาคม 2559

Advertisements
This entry was posted in ประกาศ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s