การสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

ให้นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 23 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2559 (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ)

img019

Advertisements
This entry was posted in ประกาศ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s