การเรียนซ่อมเสริม

ให้นักเรียนที่ไม่ผ่านในรายวิชาต่างๆ เดินเนินการติดต่อคุณครูประจำวิชาเพิ่มเรียนซ่อม ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน – 2 กันยายน 2559 นี้

Advertisements
This entry was posted in ประกาศ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s