การดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

ให้นักเรียนที่ติด 0, ร ดำเนินการติดต่อคุณครูประจำวิชาเพื่อขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2559

Advertisements
This entry was posted in ประกาศ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s