กำหนดการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

ให้นักเรียน ม.2 – ม.3 และ ม.5 – ม.6 ที่มีผลการเรียน 0, ร, มส

ดำเนินการติดต่อครูประจำวิชาระหว่างวันที่ 22 – 26 พ.ค. 2560 

Advertisements
This entry was posted in ประกาศ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s