การยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำ

ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0, ร, มส, มผ ยื่นใบคำร้องขอเรียนซ้ำ และดำเนินการติดต่อครูประจำวิชาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561

Advertisements
This entry was posted in ประกาศ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s