ประกาศเรื่องการสอบกลางภาค

โรงเรียนสมุทรปราการดำเนินการจัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560

ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม พ.ศ.2560

Advertisements
This entry was posted in ประกาศ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s